кв. “Надежда” 4, ул.Търговска 7
срещу бл. 418
телефон за поръчки: 
0897 02 83 39
02/415 39 94

map